Ψήφισμα Ελλήνων

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ!

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ!